ETICKÝ KODEX ARGITAL

 

Společnost ARGITAL se od svého počátku řídí určitými hodnotami, které se nyní rozhodla prezentovat ve formě Etického kodexu ARGITAL.

Jsou v něm přehledně formulovány vztahy:

-mezi společností ARGITAL a jejími zaměstnanci i dalšími osobami či subjekty, které s ní spolupracují;

-mezi společností ARGITAL a institucemi.

 

Cílem Etického kodexu je:

– uplatňovat stanovené hodnoty v běžném pracovním životě, uvádět je ve známost a dále šířit;

– podporovat sdílení těchto hodnot ve vztazích mezi zaměstnanci společnosti ARGITAL, i ve vztazích k externím partnerům;

– definovat práva a povinnosti mezi společností a institucemi.

 

Hodnoty stanovené v Etickém kodexu uplatňuje ARGITAL při formulaci svých produktů, při výběru spolupracovníků a partnerů, při obchodních rozhodnutích i v postoji k přírodě a ochraně životního prostředí obecně.

Etický kodex je inspirován dílem a myšlenkami velkých osobností minulosti i současnosti, včetně básníků, astronomů, hudebníků, umělců, vědců, filozofů a zejména myšlenkami a dílem Rudolfa Steinera, zakladatele antroposofie.

 

HODNOTY ARGITALU

Lidé jsou skutečným přínosem pro tento svět a ARGITAL je považuje za nejvyšší hodnotu. Svojí láskou, svým nadšením, svými nápady, kreativitou, aspiracemi, svou obětavostí a odvahou umožňují kontinuitu života a den za dnem vytváří budoucnost světa.

Identita lidí a společnosti jsou dvě hodnoty a dvě velká aktiva, o něž je třeba pečovat a chránit je.

Přátelství a spolupráce jsou dvě zdravé síly, které podporují sounáležitost a chrání organismus firmy.

Výzkum a studium ve vědeckých i duchovních oborech a umění jako vyjádření pravdy, jsou zdrojem nových myšlenek, jak zlepšovat kvalitu života, práce i výrobků a jak minimalizovat dopady na životní prostředí.

Práce je příležitostí uskutečnit své sny, zvýšit své sebevědomí a vyjádřit svoji osobnost.

Životní prostředí a příroda jsou statky, které nepatří vládám nebo institucím. Právo je užívat mají mít všechny živé bytosti. Lidé, zvířata, rostliny i minerální říše jsou zde na Zemi aktéry společného údělu, sdílejí své poslání a zanechávají odkaz pro budoucí generace.

Důslednost, korektnost, transparentnost, odpovědnost a profesionalita vůči zaměstnancům, spolupracovníkům, obchodním partnerům a zákazníkům.

Udržitelnost životního prostředí.

Laskavost, tolerance a odmítání všech forem násilí, jsou životním stylem i pracovní normou. Jsou vůní duše a součástí tajemství srdce, v němž přebývají.

 

MISE

ARGITAL vyrábí a prodává přírodní kosmetiku pro všechny věkové skupiny: děti, dospělé ženy i muže, seniory.

ARGITAL používá ve svých produktech: zelený jíl, těžený z vlastního lomu; léčivé byliny s certifikací Demeter, BIO nebo ze sběru ve volné přírodě; esenciální oleje GOLD, vyráběné dle vlastního patentu založeného na využití potenciálu celé rostliny, složené z kořene, listu a květu; pramenitou vodu.

ARGITAL nepoužívá složky živočišného původu, s výjimkou propolisu, medu a včelího vosku, které jsou obsaženy jen v několika málo produktech.

ARGITAL nepoužívá syntetické konzervační látky ani jiné chemické přísady.

ARGITAL respektuje, chrání a pečuje o životní prostředí, počínaje získáváním surovin.

ARGITAL propaguje studium antroposofie, jakožto zdroje pro rozšíření znalostí v oblasti vědy, kultury a umění, s cílem zlepšit kvalitu života a práce.

ARGITAL věnuje každý rok část svého výdělku neziskovým humanitárním spolkům, antroposofickým centrům, spolkům, které chrání život a důstojnost zvířat a pečují o životní prostředí, uměleckým a hudebním spolkům.

 

PRAVIDLA

Dodržování právního rámce státu, ve kterém firma působí.

Stanovení a dodržování vnitřních pravidel firmy.

Respekt a férovost mezi kolegy.

 

CERTIFIKACE

S cílem poskytnout záruku spotřebiteli, je kvalita produktů ARGITAL potvrzena následujícími certifikáty:

BDIH je značka, která certifikuje produkty bez konzervačních látek, vyrobené z ekologických a udržitelných surovin.

DEMETER je značka, která certifikuje produkty biodynamického zemědělství, nejvyšší standard kvality, kterého lze dnes v zemědělském sektoru dosáhnout.

ICEA je značka, která certifikuje bio kosmetiku.

BIOAGRICERT je značka, která certifikuje eko-organické prací prostředky a bio kosmetiku.

ICEA VEGAN je značka, která certifikuje kosmetiku, která neobsahuje živočišné složky.

LAV je ochranná známka, která certifikuje ochranu zvířat.

ISO 9001 je značka, která osvědčuje sledovatelnost jednotlivých výrobních fází.

 

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM, DODAVATELŮM A KONKURENCI

Respekt, poctivost, přesnost a dochvilnost vůči zákazníkům.

Respekt, poctivost, přesnost a dochvilnost vůči dodavatelům.

Respekt a komunikace vůči konkurentům.

 

DROBNÁ GESTA, VELKÉ ZMĚNY

Bránit všem formám znečištění životního prostředí.

Minimalizovat používání plastů a tam kde je to možné, je nahrazovat ekologickými materiály.

Zvyšovat a rozšiřovat používání ekologických materiálů.

Co nejvíce využívat místní suroviny.

Využívat přírodní a organické suroviny trvale udržitelným způsobem. Tato volba přispívá k omezení desertifikace planety, vykořisťování a utrpení zvířat. Je to povinnost vůči budoucím generacím.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODA

Minerální svět 

ARGITAL těží zelený jíl z vlastního povrchového lomu a zpracovává jej přirozeným způsobem, jako je sušení na slunci.

Svět rostlin 

Pro podporu zdravého způsobu obdělávání půdy a omezení degradace půdy používá ARGITAL rostliny pěstované v systému biodynamického nebo ekologického zemědělství s certifikací Demeter, BIO nebo přirozeně rostoucí ve volné přírodě. V malém procentu, kdy nejsou dostupné, používá i konvenční byliny, ale vždy s přísnou kontrolou kvality.

Svět zvířat 

ARGITAL je proti jakékoli formě vykořisťování zvířat a jakékoli formě násilí. Podporuje a propaguje respekt k životu zvířat.
ARGITAL nepoužívá žádné složky živočišného původu. Jedinou výjimkou jsou malá množství propolisu, včelího vosku a medu v několika málo produktech.
ARGITAL byl jedním z propagátorů zákona nařizujícího konec testování na zvířatech.

 

PŘÍJEMCI

Etický kodex je určen všem, kteří spolupracují se společností ARGITAL při uskutečňování jejích cílů, a všem ostatním, kteří uznávají etiku jako základní životní hodnotu.
Všichni, kdo pracují nebo přímo spolupracují se společností ARGITAL, by jej měli znát, šířit a zlepšovat.
ARGITAL se zavazuje poskytnout kopii tohoto etického kodexu všem svým spolupracovníkům a zveřejnit jej online.

 

UPLATŇOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

ARGITAL nebude navazovat vztahy s lidmi či společnostmi, které odmítají přijmout a dodržovat hodnoty a zásady tohoto Etického kodexu.

 

PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

Ti, kdo odmítají zásady Etického kodexu a porušují jeho pravidla, poškozují vzájemnou důvěru ve vztazích se společností ARGITAL. V takovém případě ARGITAL přijme   opatření, aby si to narušitel uvědomil.