ARGITAL PODPORUJE WALDORFSKÉ ŠKOLY

 

Fond solidarity pro waldorfské školy

ARGITAL založil za účelem propagace a šíření waldorfské pedagogiky Fond solidarity pro waldorfské školy, které zastávají principy a hodnoty, založené na antroposofii. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Italskou federací waldorfských škol.

 

Projekt WALDORF – Kulturní aktivity pro školy

ARGITAL rovněž podporuje a podílí se na realizaci projektu WALDORF. Jedná se zejména o přednášky doktora G. Ferrara a dále videokonference a zážitkové laboratoře, jako např. „Vitální síly zeleného jílu a Eurytmie“.

 

FOND SOLIDARITY ARGITAL pro čínské waldorfské školy

Doktor Ferraro založil tento fond v roce 2018 během řady setkání a konferencí ve waldorfských školách v Číně.

Setkal se tam s tchajwanskými učiteli, kteří dali impuls k waldorfské pedagogice v Číně. Výměna názorů a intenzivní diskuze podnítily ARGITAL k novému vydání publikace „Soul and Clay“ (Duše a jíl), nyní obohacenému o čínskou část. Představení projektu Fondu solidarity se v Číně setkalo s velkým nadšením.

 

Školní zájezdy do sídla  ARGITALU na Sicílii

ARGITAL pořádá pravidelně exkurze pro studenty, kteří mají zájem společnost navštívit. Během nich mají příležitost sledovat všechny fáze výroby, od dynamizace až po balení produktů.

Exkurze zahrnují také návštěvu povrchového lomu, kde se jíl těží a kde je možné vidět i miliony let staré mořské zkameněliny.