Antroposofický výzkum

Společnost Argital vychází při své práci z hlubokého studia antroposofie. Je to filosofický směr, který považuje člověka za harmonickou bytost sestávající z těla, duše a ducha.

Tělesná pohoda i dobrý stav pokožky je odrazem duševní pohody a duchovních kvalit, jakož i zdravého životního stylu a zdravého stravování.

Rudolf Steiner, zakladatel antroposofie, ji definoval jako „cestu k vědění, která vede duši člověka k duchu Universa“.

Antroposofický výzkum je podporován vědeckým výzkumem prováděným společností Argital ve spolupráci s univerzitními laboratořemi.